Tarieven

Maandag t/m vrijdag
tussen 09:00 - 17:00 uur
Voorrijkosten binnen regio Amsterdam € 70,-
Voorrijkosten buiten regio Amsterdam € 90,-
Arbeidsloon binnen en buiten regio € 95,- per uur
Zaterdag en 's avonds
na 17:00 uur
Voorrijkosten binnen regio Amsterdam € 110,-
Voorrijkosten buiten regio Amsterdam € 140,-
Arbeidsloon binnen en buiten regio € 150,- per uur
Zon- en feestdagen

Voorrijkosten binnen regio Amsterdam € 135,-
Voorrijkosten buiten regio Amsterdam € 180,-
Arbeidsloon binnen en buiten regio € 210,- per uur
Buiten een straal van 50 km van Amsterdam, rekenen wij tevens 50 cent per km, heen- en terug, bovenop de voorrijkosten buiten regio Amsterdam. Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.
Bankgegevens
Rekeningnummer: 669817910
IBAN: NL05INGB0669817910
BIC: INGBNL2A
Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, leveringen en reparaties zijn steeds de Algemene leveriengs- en reparatievoorwaarden van de N.V.K.L. sektie B en/of C gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage.